Op 9 augustus 2015 wordt het feit herdacht, dat een eerste groep Javanen als contractarbeiders naar Suriname werd gehaald als een proefproject voor permanente immigratie van Javanen naar Suriname. In 125 jaar heeft de Javaanse gemeenschap veranderingen ondergaan hoewel ze bepaalde culturele praktijken redelijk goed heeft weten te conserveren.

Het doel van de conferentie is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en de uitwisseling van kennis over de geschiedenis en cultuur van Javanen en de rol in de Surinaamse samenleving.

Tijdens de conferentie worden panelsessies gehouden, waarbij aan de hand van paperpresentaties
de deelnemers met elkaar van gedachten wisselen over een aantal vragen en thema’s.

Deze conferentie wordt op zaterdag 1 en 2 augustus 2015 georganiseerd door de Faculteit der Humaniora (FdHum) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI) in de University Guesthouse aan de Leysweg.

Om organisatorische redenen is het noodzakelijk dat de deelnemers zich van te voren schriftelijk aanmelden bij het Secretariaat FdHum – AdeKUS complex – Gebouw 07 – Tijd: 09.00u -14.00u.

De deelnamekosten voor twee dagen, inclusief de papers en consumptie bedraagt SRD.100,00.
Vanwege de beperkte ruimte wordt een ieder aangeraden zich van te voren aan te melden. Sluitingsdatum: Donderdag 30 juli 2015
Voor nadere informatie m.b.t de deelname kan men zich wenden tot:

Mw. Youandi Sanrochman, Faculteit der Humaniora . e-mail adres: fdhum@uvs.edu /
Telefoon # 465558 toestel 478.

Anton de Kom Universiteit Van Suriname


Volver